Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrací plocha

22. 5. 2007

Technické parametry

Hrací plocha a její úprava musí odpovídat přiloženému plánku (obr. 1).

Obr. 1-1 Označení součástí hrací plochy

Fotbalové hřiště

Rozměry
Hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková.
Délka: minimum 90 m (100 yardů), maximum 120 m (130 yardů)
Šířka: minimum 45 m (50 yardů), maximum 90 m (100 yardů)
Hrací plocha pro mezinárodní utkání
Délka: minimum 100 m (110 yardů), maximum 110 m (120 yardů)
Šířka: minimum 64 m (70 yardů), maximum 75 m (80 yardů)

Vyznačení
Hrací plocha musí být vyznačena dobře viditelnými čárami. Tyto čáry patří k tomu území, které ohraničují.
Delší ohraničující čáry se nazývají pomezní čáry, kratší se nazývají brankové čáry.
Všechny čáry jsou nejvýše 12 cm (5 palců) široké.
Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny středovou čárou. Uprostřed středové čáry je vyznačena středová značka. Kolem středové značky je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m (10 yardů).

Brankové území
Brankové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:
Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 5,50 m (6 yardů) od brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 5,50 m (6 yardů) dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou s brankovou čárou. Prostor, který ohraničují tyto čáry a branková čára, se nazývá brankovým územím.

Pokutové území
Pokutové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:
Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 16,50 m (18 yardů) od brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 16,50 m (18 yardů) dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou s brankovou čárou. Prostor ohraničený těmito čárami a brankovou čárou se nazývá pokutové území.
V každém pokutovém území se na pomyslné kolmici k brankové čáře, vedené ze středu brankové čáry, vyznačí ve vzdálenosti 11 m (12 yardů) od brankové čáry vhodným způsobem pokutová značka. Od středu každé pokutové značky se mimo pokutové území vyznačí oblouk o poloměru 9,15 m (10 yardů), který se nazývá pokutový oblouk.

Praporky
V každém rohu hrací plochy se umístí nejméně 1,50 m (5 stop) vysoká a nahoře zaoblená tyč, na níž je připevněn praporek.
Stejná tyč s praporkem se může umístit na každé straně hrací plochy proti středové čáře ve vzdálenosti nejméně 1 m od pomezní čáry.

Rohové území
Kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh o poloměru 1 m (1 yard).

Branka
Branka je umístěna uprostřed každé brankové čáry. Každou branku tvoří dvě svislé brankové tyče postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků, které jsou nahoře spojeny břevnem. Vnitřní strany brankových tyčí jsou od sebe vzdáleny 7,32 m (8 yardů), spodní strana břevna je ve výši 2,44 m (8 stop) nad zemí.
Brankové tyče a břevno musí mít stejnou šířku, ne větší než 12 cm (5 palců). Branková čára musí být stejně široká jako brankové tyče a břevno. Sítě jsou upevněny na brankových tyčích, na břevně a na zemi za brankou; přitom musí být vhodně vypnuty tak, aby neomezovaly pohyb brankáře.
Brankové tyče a břevno musí být bílé.

Bezpečnostní opatření
Branky musejí být pevně ukotveny v zemi. Přenosné branky mohou být použity jen za předpokladu, že splňují toto ustanovení.