Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počet hráčů, střídání

22. 5. 2007

Hráči
Utkání hrají dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše jedenáct hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé z družstev má méně než sedm hráčů.
Střídání hráčů v soutěžních utkáních
K soutěžním utkáním FIFA, Konfederací a členských zemí FIFA smí družstvo nominovat nejvýše sedm náhradníků. Z nominovaného počtu náhradníků smějí být do hry nasazeni nejvýše tři.
Herní řád každé soutěže musí obsahovat jasné ustanovení, kolik náhradníků smí družstvo k utkání nominovat. Tento počet je nejméně tři a nejvýše sedm náhradníků.
Střídání hráčů v ostatních utkáních
V každém jiném utkání smí být do hry nasazeno až pět náhradníků jestliže družstva

    * se dohodnou na maximálním počtu náhradníků, které smějí nasadit do hry, a
    * před utkáním o dohodě informují rozhodčího.

V případě, že se družstva na počtu náhradníků nedohodnou, nebo v případě, že výsledek vzájemné dohody nesdělí před utkáním rozhodčímu, smí každé družstvo nasadit do hry nejvýše tři náhradníky.

Všechna utkání
V každém utkání musí být jména náhradníků, nominovaných k utkání, rozhodčímu oznámena nejpozději před zahájením hry. Náhradníci, jejichž jména nebyla před utkáním oznámena rozhodčímu, nesmějí být nasazeni do hry.
Průběh střídání
Kteréhokoli hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto podmínek

    * Rozhodčí musí být o zamýšleném střídání napřed informován.
    * Náhradník smí vstoupit na hrací plochu až poté, co ji opustí střídaný hráč a on dostane ke vstupu na hrací plochu od rozhodčího souhlas.
    * Náhradník smí vstoupit na hrací plochu od středové čáry a jen v době, kdy je hra přerušena.
    * Střídání hráčů je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu.
    * Vstupem na hrací plochu se náhradník stává hráčem a hráč, kterého náhradník vystřídal, jím přestává být.
    * Hráč, který byl vystřídán, se v tomtéž utkání nesmí znovu zúčastnit hry.
    * Všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci rozhodčího bez ohledu na to, zda byli či nebyli nasazeni do hry.

Výměna brankáře
Kterýkoli hráč si smí kdykoli v průběhu hry vyměnit místo se svým brankářem, jestliže

    * rozhodčí bude o výměně předem informován a
    * jestliže se výměna provede v době, kdy hra bude přerušena