Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakázaná hra a nesportovní chování

22. 5. 2007

Zakázaná hra a nesportovní chování se trestají následujícími způsoby:

A. Přímý volný kop

1. Přímý volný kop nařídí rozhodčí ve prospěch soupeřova družstva, jestliže se hráč na hrací ploše a v době, kdy je míč ve hře, dopustí některého z dále uvedených šesti přestupků způsobem, který je podle názoru rozhodčího bezohledný, riskantní nebo který je proveden za použití nepřiměřené síly: kopne nebo se pokusí kopnout soupeře,
2. podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře,
3. skočí na soupeře,
4. vrazí do soupeře,
5. udeří nebo se pokusí udeřit soupeře,
6. strčí do soupeře.

Přímý volný kop ve prospěch soupeřova družstva rozhodčí také nařídí, jestliže se hráč dopustí některého z následujících čtyř přestupků:
7. při odebírání míče skluzem se soupeře dotkne dříve než míče,
8. drží soupeře,
9. plivne na soupeře,
10. úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře v jeho vlastním pokutovém území).

Přímý volný kop se provede z místa, kde k přestupku došlo.

Pokutový kop
Pokutový kop ve prospěch soupeřova družstva rozhodčí nařídí, dopustí-li se hráč v době, kdy je míč ve hře, některého z výše uvedených přestupku ve vlastním pokutovém území, bez ohledu na to, na kterém místě hrací plochy byl míč v okamžiku přestupku,

B. Nepřímý volný kop

1. Nepřímý volný kop ve prospěch soupeřova družstva rozhodčí nařídí, jestliže se brankář ve vlastním pokutovém území dopustí některého z následujících přestupků: rukama se míče znovu dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč,
2. rukama se míče znovu dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč,
3. dotkne se míče rukou poté, co mu jej úmyslně nohou přihrál jeho spoluhráč,
4. jako první hráč se dotkne míče rukou poté, co jeho spoluhráč provedl vhazování,
5. promarňuje čas.

Nepřímý volný kop ve prospěch soupeřova družstva rozhodčí také nařídí, jestliže se hráč podle názoru rozhodčího dopus-tí některého z následujících přestupků:
6. hraje nebezpečným způsobem,
7. brání soupeři v pohybu,
8. znemožňuje brankáři, který má míč v rukou, aby se míče zbavil,
9. dopustí se jiného přestupku, který sice není vyjmenován v jiném pravidle, ale pro který rozhodčí přeruší hru, aby udělil osobní trest.

Nepřímý volný kop se provede z místa, kde k přestupku došlo.

C. Napomenutí

1. Rozhodčí musí napomenout hráče tím, že mu ukáže žlutou kartu, jestliže se hráč dopustí jednoho z následujících sedmi přestupků: chová se nesportovně,
2. slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje,
3. soustavně porušuje pravidla,
4. zdržuje navázání hry,
5. nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění volného kopu nebo kopu z rohu,
6. bez souhlasu rozhodčího vstoupí na hrací plochu, aby své družstvo doplnil nebo se do družstva vrátil,
7. úmyslně a bez souhlasu rozhodčího opustí hrací plochu.

D. Vyloučení

1. Rozhodčí musí vyloučit hráče ze hry tím, že mu ukáže červenou kartu, jestliže se hráč dopustí jednoho z následujících sedmi přestupků: hraje surově,
2. chová se hrubě nesportovně,
3. plivne na soupeře nebo na jinou osobu,
4. zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout branky nebo zmaří jeho zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že úmyslně zahraje míč rukou (netýká se brankáře v jeho vlastním pokutovém území),
5. zmaří soupeři zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že soupeře útočícího na branku zastaví přestupkem, za který se nařizuje přímý volný kop popřípadě pokutový kop,
6. použije pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků,
7. během utkání je podruhé potrestán napomenutím.